26.03.14

Je mi známo, Hospodine, 
že cesta nezávisí na člověku 
ani jistota kroku na tom, kdo jde.

                                                 Jeremjáš 10,23